Lắp đặt camera quan sát Phường Tân Chính

Lắp đặt camera quan sát Phường Tân Chính

Tân Chính là 1 phường của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nước Việt Nam.
– Tổng diện tích theo k2 là: 0,37 km²
– Tổng số dân: 13689 người (1999)
– Mật độ dân số đạt 36997 người/km².
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân toàn phường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII đề ra. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các vấn đề xã hội bức xúc được giải quyết kịp thời góp phần thực hiện tốt mục tiêu an dân. An ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương tiếp tục được giữ vững; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội có sự đổi mới trong tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu quả, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được chú trọng, gắn đào tạo với quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng càng đi vào nề nếp góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

————————————————————————————————————

CAMERA QUAN SÁT ĐÀ NẴNG

  • Địa chỉ: 474 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

  • Quảng Nam :QL1A, Thị Trấn Nam Phước – H.Duy Xuyên – T.Quảng Nam

  • Hotline: 0909.018.779

  • Email: info@cameraquansatdanang.com

  • Website : cameraquansatdanang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phone