Lắp đặt camera quan sát Phường Nại Hiên Đông

Lắp đặt camera quan sát Phường Nại Hiên Đông

Nại Hiên Đông là 1 phường của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nước Việt Nam.
– Tổng diện tích theo k2 là: 4,28 km²
– Tổng số dân: 14366 người (1999)
– Mật độ dân số đạt 3357 người/km².

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn phường đã triển khai thực hiện toàn diện hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, các chính sách an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng không ngừng được phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 4,92% theo định hướng Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI ” Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại – dịch vụ”; trong đó, tỷ trọng thủy sản chiếm 48,05%; kết cấu hạ tầng được các cấp đầu tư phát triển mạnh mẽ, nhiều khu tái định cư được hình thành, đã có 671 hộ dân chấp hành chủ trương di dời, giải tỏa (có 337 hộ nhà liền kề) được bố trí vào nơi ở mới; có 62 Block chung cư được xây mới, đón trên 1000 hộ dân về tái định cư trên địa bàn phường; công tác giáo dục, văn hóa, văn nghệ, TDTT, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã tiến hành 28 đợt kiểm tra, giám sát; giám sát trực tiếp 15 đảng viên, qua đó xử lý kỷ luật 04 đảng viên (01 cảnh cáo, 03 khiển trách); triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03, Nghị quyết TW4 của TW Đảng, gắn thực hiện Chỉ thị 29 của BTV Thành ủy, kết nạp mới 59 đảng viên.
Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: “Thương mại – dịch vụ, Thủy sản, Công nghiệp – tiểu thủ Công nghiệp”, với 14 chỉ tiêu chủ yếu; 6 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản; trong đó, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 6-10%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 5-6%/năm; giới thiệu, tạo việc làm mới cho 750 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 xuống dưới 0,25%/ tổng dân số …; tập trung đầu tư phát triển ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế chủ lực; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý tốt trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 50% Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, Hằng năm phát triển từ 10 – 15 đảng viên.

——————————————————————–

CAMERA QUAN SÁT ĐÀ NẴNG

  • Địa chỉ: 474 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

  • Quảng Nam :QL1A, Thị Trấn Nam Phước – H.Duy Xuyên – T.Quảng Nam

  • Hotline: 0909.018.779

  • Email: info@cameraquansatdanang.com

  • Website : cameraquansatdanang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phone