Tấm pin năng lượng mặt trời SUNPOWER MONO SHINGLED PERC 405WP

Tấm Pin mặt trời SUNPOWER MONO SHINGLED PERC 405WP khác với tấm pin thông thường theo nhiều cách. Đầu tiên, họ cắt laser từng tế bào (cell pin) thành 6 tấm nhỏ. Các cell nhỏ  được dán chồng mí với nhau theo chiều ngang hoặc chiều dọc bằng loại keo dán chuyên dùng tạo thành 1 dải cell gọi là shingled cell.

Phone