Pin Mặt Trời HT-SAAE MONO HALFCUT CELL MBB 400Wp 12BB

Huynh Gia Technology lựa chọn nhãn hiệu Pin năng lượng mặt trời HT-SAAE  làm sản phẩm phân phối chính, đây là nhà sản xuất lâu đời trên thế giới trong lĩnh vực quang điện. Hơn 50 năm lịch sử R&D Solar cho hàng không vũ trụ, hơn 30 năm thương mại hóa tấm pin năng lượng mặt trời. HT-SAAE duy trì trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm vượt trội với kinh phí đầu tư phát triển lớn.
Tấm pin năng lượng mặt trời mono halfcell MBB 400Wp HT-SAAE do Huynh Gia Technology phân phối ứng dụng công nghệ đời mới halfcell và MBB tăng độ bền, tăng hiệu suất cho tấm pin, đảm bảo sản lượng điện thu được ổn định ở mức cao cả vòng đời sản phẩm. Chủ đầu tư dự án tiết kiệm chi phí đầu tư và mau hoàn vốn cho dự án Điện mặt trời của mình.
Phone