Công ty TNHH Viễn thông MSY Công ty Viễn thông MSY
Công ty TNHH Viễn thông MSY 58 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng
Công ty TNHH Viễn thông MSY (0236) 3843388 - 0914068705

UCM6202

Mã sản phẩm: UCM6202

Giá: liên hệ

Mô tả

Tổng đài IP grandstream 2 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog,  500 máy lẻ SIP, có ghi âm, 30 cuộc gọi đồng thời, 
2 cổng LAN

- Thiêt bị mua lắp thêm

TG200 : Card GSM gateway 2 SIM – 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

GXP 1628: Điện thoại IP

Bình luận

Sản phẩm khác

UCM6202

Liên hệ<


Hỗ trợ trực tuyến
Thiết kế & phát triển bởi ChipChipWeb